top of page
maan 1.jpg

Geschiedenis en kennismaken met Astrologie 

Sinds mensenheugenis hebben de sterren en planeten voor ons een belangrijke rol gespeeld. Men wist vroeger aan de stand van de hemellichamen af te lezen of het een goede tijd was voor jagen, planten, oogsten, reizen, trouwen etc.

De mens vandaag, is met zijn bewustzijn steeds verder van dit kosmische uurwerk en natuurlijk verschijnsel af komen te staan. Hij heeft het contact hiermee verloren, maar reageert nog steeds (meestal onbewust) hier op. Wij voelen en doorzien de verbanden en verbindingen niet meer op de natuurlijke wijze, zoals onze voorouders dit deden. Wij vinden hiervan nog wel iets terug bij de oudere boeren en in afgelegen plattelandsgebieden. 

Astrologie is een magnifieke en oeroude kennis, rijk aan tradities. Deze symbolontaal biedt je zelfkennis, bewustwording, persoonlijke groei en doet je opnieuw thuiskomen bij jezelf.
 

Het is voor de hedendaagse mens interessant om bewezen te zien dat er een wetenschappelijk aantoonbaar verband is tussen planetencycli en de menselijke levensloop. Sinds 2013 is de Universitaire opleiding Astrologie ook in Nederland van kracht en erkend door het ministerie van onderwijs. 

 

Astrologie is een weg die je van dienst kan zijn betreffende de wegen naar zelfkennis en vervolgens zelfontplooiing hieruit. Maar, het is niet de enige weg.In het oude Mesopotamië werd astrologie beoefend door de priesters. Deze waren niet alleen astrologen, maar ook astronomen. Deze twee wetenschappen waren in die tijd niet gescheiden. Doordat astrologie eeuwenlang geobserveerd en getoetst is, kan je haar een empirische wetenschap noemen.

 

Vanuit het Midden-Oosten is de astrologie in het oude Griekenland terecht gekomen. Daar ontstonden diverse scholen voor astrologie. De Griekse mythologie is een bron van astrologische kennis en inzicht. Mythologie is astrologie in verhaalvorm.Na verbanning vanwege geldmisbruik in Europa, bloeide deze wetenschap echter weer op in de Arabische wereld en aan de Arabische hoven. Jung en Freud werden toonaangevende persoonlijkheden in de astrologie betreffende de psyche.

 

Dat astrologie een grote sprong vooruit maakte is onmiskenbaar. Ook door de technische ontwikkelingen is veel mogelijk geworden! De geschiedenis van de moderne psychologische astrologie groeit mee en wordt nu herschreven in dit Aquarius – Watermantijdperk. Laat je vervoeren door dit fantastische instrument!

 

Ontdek jezelf opnieuw en open de wereld van het astrologische denken: Synchroniciteit

bottom of page