top of page
man-1156543_960_720.jpg

COACHING EN TRAJECTEN

  • Haal jij alles uit jezelf?

  • Lukt het je om bij jezelf te blijven met je hoogsensitiviteit?

  • Weet jij nog wat je dromen waren?

  • Vertrouw jij je innerlijke raadgever?

  • Het doorbreken van gedragspatronen of ideeën;

  • Het doorbreken van familiepatronen;

  • Het ontdekken van onbewuste belemmeringen en obstakels;

  • Het her-ontdekken van dromen en idealen, kwaliteiten en valkuilen;

  • Het reduceren van weerstand tegen verandering. 

Via coaching en begeleiding in een traject van maximaal 5 keer, haal je samen met Sandra het allerbeste uit jezelf tevoorschijn. Waar liggen je competenties en hoe kom je met jouw unieke authenticiteit volledig tot bloei. Het toepassen en ondersteunen via haar holistische kijk en natuurlijke producten zoals oa Etherische oliën, Aura Soma en Schussler Celzouten, ondersteunen je op zachte wijze tijdens je groeiproces. 


Heb je behoefte aan beter zicht op je kwaliteiten en verlang je er naar deze zo functioneel mogelijk in te zetten?
Heb je te maken met veranderingen zoals reorganisatie, beroepskeuzes, of veranderingen in het gezin en kan je hierdoor niet meer presteren zoals je graag wilt?
Wil je voorkomen dat je door stress geveld wordt en is het allemaal te veel?
Heb je behoefte meer richting en voldoening aan je leven te willen geven en wil je meer plezier hebben, dus leven! Vanaf het jaar 2005 verzorgt Sandra begeleiding op ieder niveau. Val je onder de mogelijkheden Zorg in Natura of PGB, is dit mogelijk.


Het is de combinatie van de transpersoonlijke psychologie van Carl Gustav Jung en andere psychologen die tot op de dag van vandaag het mogelijk maken de diepten van de Ziel te ontrafelen, alsmede de grote waarde en combinatie van astrologie, welke mensenwerk mogelijk maken. Emotionele - en psychologische inzichten worden direct zichtbaar.

Mede dankzij de grote inzet van astrologen zoals Mellie Uyldert in de vorige eeuw, is deze blauwdruk weer zichtbaar geworden en is deze eyeopener groeiende!

Ons bewustzijn en vele wegen die hierin te bewandelen zijn, blijft zich verder openen. 

 

Voor jouw coaching en de diversiteit aan astrologische technieken, is je unieke persoonlijke geboortehoroscoop het startpunt om de inzichten en ondersteuning te krijgen, waar je naar op zoek bent. 


Exclusieve horoscoopduiding
De exclusieve horoscoopduiding is een zeer omvattend en diepgaand gesprek, waarin Sandra je stap voor stap je meeneemt de diepte in op ontdekkingsreis, om jezelf nog beter te leren kennen. Je komt tot je kern. Onderwerpen zoals: je hoogste potentieel, wie ben je werkelijk, emotionele behoeftes, communicatie en wat heb je hierin nodig, relaties, studie- en carrièremogelijkheden, talenten en kwaliteiten, diepste zielsverlangen, levensopdrachten, authenticiteit, komen uitgebreid aan bod.


Studie- en loopbaanbegeleiding
Dit persoonlijkheidsonderzoek laat een totaalbeeld van jezelf ontstaan op het gebied van je studiemogelijkheden, concentratie- en waardering, focus, tot en met loopbaanbegeleiding. Verlang je er naar de loopbaan een nieuwe impuls te geven, heb je te maken met stagnatie, onvrede of conflictsituaties. Via de unieke blauwdruk worden mens en organisatie getraind. De horoscoop functioneert hierin als psychologisch interactiemodel om je persoonlijk ontwikkelingstraject tot stand te brengen. 


Kinderhoroscoop
Een leuke en bovendien bijzondere, inzichtgevende astrologische methodiek om je kind nog beter te kunnen begrijpen. Voor de begeleiding door de ouders/verzorgers naar volwassenheid, levert de unieke blauwdruk een ondersteunende bijdrage tijdens de opvoeding voor ouder, kind en organisatie. 

Relatie horoscoop
Zowel in de privésfeer, als op het zakelijke vlak biedt de relatieprognose een unieke methode om de aard en omstandigheden van relaties te onderzoeken en te leren doorgronden. Verrassende ontdekkingen en heldere inzichten bieden de mogelijkheden tot nieuwe vormen. Een vaak verrassende en vooral blik verruimende methode. Relatiecoaching kan een onderdeel van het consult(en) zijn.

Secundaire horoscoop
Een uniek astrologisch gereedschap, waarin op concrete wijze het persoonlijk, vaak onbewust innerlijk groeiproces, ontrafeld wordt. Gebeurtenissen in je leven, de hoofdstukken, krijgen verfrissende inzichten. Hierdoor wordt je in staat gesteld om vanuit eigen kracht de mogelijkheden tot veranderingen in je persoonlijke leven en omgeving aan te brengen. Er ontstaat een helder beeld. De Secundaire prognose is een uitstekende inspiratiebron, om nieuwe wegen te bewandelen.


Solaar / jaarhoroscoop
Welke gebieden vragen specifieke aandacht; wat zijn je uitdagingen, wat kan je beter laten of juist toelaten en wat kan je verwachten tijdens je nieuwe 12-maandelijkse cyclus, welke rondom je verjaardag aanvangt? De Solaarprognose - je unieke Jaarhoroscoop, biedt een bijzondere en zeer persoonlijke astrologische voorbereiding en geeft de gelegenheid tot stretchen tijdens mogelijke veranderingen en situaties, welke voor betrokkene belangrijk worden. Er worden handvatten aangereikt om maximaal van je leven te kunnen profiteren.


Familie- Systeem- Bedrijfsopstellingen  
Verouderde overtuigingen en verbintenissen, alsmede de keuzes die wij maken vormen onze levensthema's. Op bewust niveau handelen wij hiernaar, maar dit komt voort uit het onbewuste. Situaties die verankerd liggen in het onder-bewustzijn en hierdoor beklemmend werken, ontstaan. Via de systeemopstellingen wordt de mogelijkheid geboden intense en grote levensthema's, traumaverwerkingen en verbintenissen in familie- en bedrijfssystemen uit te diepen.
Beperkte overtuigingen en handelingen, alsmede verstikkende verbintenissen kunnen hierdoor worden losgelaten. De energie kan weer vrij stromen, waardoor de unieke authenticiteit op persoonlijk- en bedrijfsmatig niveau weer volledig tevoorschijn komt.  

 

Symbolon Tarot 

Het Symbolon Tarot is een uniek, astrologisch tarot kaartendek met een psychologische inborst, dat op bijzondere wijze inzicht geeft in belangrijke levensvragen en je uitnodigt tot

zelfreflectie. De afbeeldingen en astrologische symboliek spreken voor zich en nemen je mee tijdens een inspirerend consult.


De Symbolon van het Partnerschap

Het Symbolon Tarot is een uniek, astrologisch tarot kaartendek met een psychologische inborst, dat op bijzondere wijze inzicht geeft in belangrijke levensvragen en je uitnodigt tot

zelfreflectie. De afbeeldingen en astrologische symboliek spreken voor zich en nemen je mee tijdens een inspirerend consult.

Partnerschapskaarten.png
bottom of page