top of page

Kinder Horoscoop

  • 1 h
  • 75 euro
  • Pelschans

Service Description

Een leuke en bovendien bijzondere, inzichtgevende astrologische methodiek om je kind nog beter te kunnen begrijpen. Voor de begeleiding door de ouders/verzorgers naar volwassenheid, levert de unieke blauwdruk een ondersteunende bijdrage tijdens de opvoeding voor ouder, kind en organisatie.


Contact Details

  • Pelschans 4, 2728 GX Zoetermeer, Nederland


bottom of page