top of page

Systeem- en Familieopstellingen

  • 1 hour 30 minutes
  • 97,50 euro
  • Pelschans

Service Description

Verouderde overtuigingen en verbintenissen, alsmede de keuzes die wij maken vormen onze levensthema's. Op bewust niveau handelen wij hiernaar, maar dit komt voort uit het onbewuste. Situaties die verankerd liggen in het onder-bewustzijn en hierdoor beklemmend werken, ontstaan. Via de systeemopstellingen wordt de mogelijkheid geboden intense en grote levensthema's, traumaverwerkingen en verbintenissen in familie- en bedrijfssystemen uit te diepen. Beperkte overtuigingen en handelingen, alsmede verstikkende verbintenissen kunnen hierdoor worden losgelaten. De energie kan weer vrij stromen, waardoor de unieke authenticiteit op persoonlijk- en bedrijfsmatig niveau weer volledig tevoorschijn komt.


Contact Details

  • Pelschans 4, 2728 GX Zoetermeer, Nederland

    0031641383076

    info@sandrajansenvangalen.nl


bottom of page