top of page

Studievoorwaarden Bewustzijn College

Inschrijven voor de Basiscursus Astrologie

Starten met de basiscursus astrologie is voor een ieder leuk en boeiend om kennis te maken met de grondbeginselen van astrologie. Hiervoor kan je jezelf inschrijven via een inschrijf formulier. Dit is dan ook onze bevestiging voor je deelname.
https://www.sandrajansenvangalen.com/inschrijven
 

Instroomprofiel en criteria Vakopleiding
Onder het instroomprofiel en criteria van de vakopleiding, vallen het zelfstandig kunnen werken, leren, sociale en communicatieve vaardigheden. Tijdens de opleiding is een gezonde vorm van zelfreflectie belangrijk. Voor de vakopleiding is een HBO werk- of denkniveau gewenst.
De aangeboden basisopleiding, is als instapmodel voor de vakopleiding tevens een vereiste. Mocht er al enige kennis door middel van een cursus of zelfstudie aanwezig zijn. Zal worden beoordeeld of dit voldoende is om aan te sluiten op de vakopleiding.

Inschrijven voor de Vakopleiding Astrologie

Bij inschrijving voor de vakopleiding astrologie, vindt er een mondeling gesprek plaats. Zo wordt je geïnformeerd over de opleiding en wat hier bij komt kijken. Vragen worden beantwoord en zo kan je voor jezelf beoordelen of de opleiding bij je past en of het klikt samen.
Als vervolgens het intakeformulier is ingevuld, nemen wij deze samen door en is hiermee je inschrijving definitief. Dit is dan ook onze bevestiging voor je deelname. Dit ontvang je in pdf bestand. https://www.sandrajansenvangalen.com/inschrijven

Studieduur en studiebelasting

De gehele opleiding betreft in totaal 300 lesuren actieve lesuren. Daarnaast zijn er gemiddeld 10 contacturen voor individuele begeleiding buiten de lessen. Hierin zijn tevens de evaluatiegesprekken betrokken. Deze evaluatiemomenten vinden plaats na iedere module, middenin het lesseizoen van 20 lessen.
Het zelfstandig kunnen werken, aansturen, studeren en reflecteren vormen een belangrijk onderdeel tijdens de hele opleiding.
De studiebelasting voor het huiswerk, lezen en opdrachten die gezamenlijk worden uitgevoerd bestaat uit gemiddeld vier uur per week.

Literatuur

Buiten al het lesmateriaal zoals E-books welke per lesjaar aangeboden worden en zelfstandig worden gedownload uit de digitale leeromgeving, notitieblok, is de verplichte literatuur welke via een overzicht en literatuurlijst wordt aangeboden, niet inbegrepen.

Er wordt gewerkt via astrologische opstellingen om de planeetdynamieken en het ervaringsgericht leren te ondersteunen. Tevens is er het astrologische Symbolon kaartendek. Als beeldmateriaal om de astrologische samenstellingen en hun uitwerkingen te ervaren. Zowel het astrologische Symbolon kaartendek als het astrologische vloermandala zijn niet inbegrepen.

Daarbij staan er per leerjaar 2 boeken op de aanbevolen literatuur, om te lezen én als naslagwerk te gebruiken.
Het bezoeken van congresdagen- weekenden valt tevens onder de aanbevelingen.


Toetsing

Ieder leerjaar wordt tijdens de vakopleiding afgesloten met een toets. Deze wordt door de student thuis gemaakt. Als deze met goed gevolg hebt afgerond, ontvang de student hiervoor het certificaat. Na het 3e leerjaar, en met succesvolle afrondingen van de afgelopen 2 lesjaren kan er gestart worden met de eindopdrachten en het eindexamen.
Het maken van de toetsen is niet verplicht echter wel aan te raden, om zo de eigen vaardigheden en kennis te kunnen toetsen. Er vindt namelijk tijdens het werken aan de toets een verdiepingsslag plaats van de alle lesstof die de maanden daarvoor zijn behandeld. Daarbij wordt het resultaat zichtbaar dat alle benodigde kennis wordt beheerst.

Wil je landelijk afstuderen kan dit ook. Hieronder vind je de regeling en informatie over de samenstelling van de examencommissie, alsmede de criteria en procedures ten aanzien van het landelijk examen AVN Beroepsvereniging als je deze ambitie hebt. Ethische code

Het Bewustzijn College hanteert een ethische code waaraan ieder student, bij inschrijving, verplicht is zich te houden. De beroepscode van zowel de Astrologische Vakvereniging Nederland en de Beroepsvereniging Astrologische Associatie zijn hierin opgenomen. Van de studenten wordt verwacht dat ze in de geest van deze ethische code zullen handelen bij het omgaan met de astrologie.

Inspiratiedagen en Masterklassen
Vakmanschap blijven ontwikkelen, visie vormen en verbreden en het delen op informele wijze, kan via de inspiratiedagen en masterklassen. Opgave kan via de mail.

 

Soulcouch Trainingen
De Soulcoach Aandacht training en het opnieuw leren aansturen van de intuïtie is geschikt voor iedereen die opnieuw in contact wilt komen met zijn of haar eigen natuur. Ook hierbij gelden de strikte regels benoemd bij de ethische code.
Inschrijving voor officiële deelname en het pdf bestand kan via https://www.sandrajansenvangalen.com/inschrijven Voor de daarna te volgen inspiratiedagen en masterklassen is er de opgave via de email.

Symbolon Tarot
De Symbolon Tarot cursussen zijn voor iedereen geschikt die het fantastisch vindt om astrologie én tarot samen te voegen. Voor deze training is geen voorkennis voor astrologie nodig.
Inschrijving voor officiële deelname en het pdf bestand kan via
https://www.sandrajansenvangalen.com/inschrijven  Voor de daarna te volgen inspiratiedagen en masterklassen is er de opgave via de email.

Meer informatie

Meer praktische informatie over de opleiding en roosters vind je onder roosters en prijzen.

bottom of page