top of page
2.jpg

Bewustzijn College
Vakopleiding Astrologie
 

Voor iedereen die er van houdt te stretchen en op professionele wijze aan de slag wilt gaan met astrologie, heeft Sandra, volgend na de basiscursus astrologie, de parttime vakopleiding tot praktijk voerend astroloog ontwikkeld.

Deze 4-jarige opleiding, welke in 8 modules verloopt en uitermate boeiend is, bied je de mogelijkheid om opgeleid te worden tot erkend professioneel astroloog.
Heb je deze ambitie niet, vind je de materie heel interessant en wil je een kortere reis maken, bieden de aparte modules je de vrijheid om er desgewenst uit te stappen. 


Tijdens de leerjaren wordt er stap voor stap, dieper ingegaan op de astrologische technieken, horoscoopanalyse, de psychologische- en spirituele achtergronden, welke onlosmakelijk vanuit de astrologische samenhang hiermee verbonden zijn. Als student beland je hierdoor in ontwikkeling tot op zielsniveau.
Spirituele ontwikkeling en ontwaken, karma, bezieling, zingeving en reïncarnatie vormen onderdelen van de opleiding en het duiden van de horoscoop.

Via de supervisietrajecten is er desgewenst, intensieve begeleiding voor degenen die de weg tot praktijkvoerend astroloog inslaan én de mogelijkheid om deel te nemen aan de inspirerende en fijne Masterclassen om weer samen te zijn en te kunnen delen.  

Kosten: Per module € 670,00 - 10 lessen. 1 volledig lesjaar bestaat uit 2 modules van
2x 10 = 20 lesdagen, inclusief materiaalkosten en uitgebreid E-Book per lesjaar. 
       10.00 - 16:00 uur; 10 x 5 uur = 50 uur per module. 
(aanbetaling bij aanmelding 225,00)
Lokatie: Zoetermeer of nader te bepalen voorkeurslocatie.


De opleidingen zijn zowel online als klassikaal volgen. 


 


Sandra biedt de lessen levendig en praktijkgericht aan, zodat het scala aan astrologische technieken werkelijk beleeft en doorleeft kan worden. Ervaringsgerichte astrologie vormt een essentieel onderdeel van deze opleiding. 


De gehele beroepsopleiding is opgebouwd uit 8 Modules, die in een periode van 4 jaar worden afgerond. Wil je een gedeelte volgen, of specifieke onderdelen is dit ook mogelijk. Je volgt dan de module van jouw keuze. Dit gebeurt in overleg met Sandra ivm de te beheersen technieken. 
 

Onderwerpen Module 1 en 2:
(20 lesdagen duur 6 uren per dag)

 • De dierenriemtekens

 • Polariteiten, kruizen en elementen

 • De planeten

 • De huizen

 • Ascendant, Midhemel en Horoscoopkruis

 • Majeure Aspecten

 • Aspecten

 • Maansknopen

 • Ethiek en duiding van de horoscoop

 • Berekenen en tekenen van de horoscoop

 • Jungiaanse psychologie en astrologie

 • Duidingsvaardigheden

 
Onderwerpen Module 3 en 4:
(20 lesdagen duur 6 uren per dag)

 • Dispositors, huisheren en huizenverbanden

 • De huizencycli

 • Majeure en mineure aspecten

 • Kosmografie

 • Decanaten

 • Ouderpatronen en astrologie

 • Familie en astrologie

 • Partner- Liefde en astrologie

 • De zwarte lichten astrologie; zwarte maan, zwarte zon en maansknopen, Cheiron, Saturnus, Neptunus en Pluto

 • Duidingsvaardigheden

 
Onderwerpen Module 5 en 6
(20 lesdagen duur 6 uren per dag)

 • Secundaire progressie

 • Solaar

 • Maanprogressies

 • Levensloopontwikkeling

 • Het gelukspunt

 • Synastrie, Relatiehoroscoop

 • Compositie en Combine

 • Duidingsvaardigheden met transits en progressies

 • Werk en beroepskeuze

 • Primaire directies

 • Duidingsvaardigheden
   

Onderwerpen Module 7 en 8
(20 lesdagen duur 6 uur per dag)

Gesprekstechnieken en Communicatie:

 • Praktijk- en consult voering, ethiek

 • Het consult gesprek en duidingsvaardigheden

 • Harmonie

 • Gradensymboliek

 • Astrologische Systeemopstellingen

 • Uurhoek- en vragen astrologie

 • Diverse coachingstechnieken ter verdieping


   

bottom of page