top of page

KINDEREN

Kinderen en liefde als basis                                           

 

Kahlil Gibran    

                            
Je kinderen zijn je kinderen niet.
Zij zijn de zonen en dochteren van ‘s levens hunkering naar zichzelf.
Zij komen door je, maar zijn niet van je, en hoewel zij bij je zijn, behoren ze je niet toe.

25-8-2019 08-56-07.jpg

Jij moogt hun geven van je liefde, maar niet van je gedachten, want zij hebben hun eigen gedachten.
Jij moogt hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen, want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen.

Je moogt proberen hun gelijk te worden, maar tracht hen niet aan je gelijk te maken.
Want het leven gaat niet terug, noch blijft dralen bij gisteren. 

Jullie bent de bogen, waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten.
De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige en hij buigt je met zijn kracht,
opdat zijn pijlen snel en ver zullen vliegen.
Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter een vreugde voor je zijn;
Want zoals hij de vliegende pijl lief heeft, zo mint hij ook de boog die standvastig is. 

Opvoeden is een kind vormen naar de normen en waarden van de opvoeder en daarmee de samenleving waarin het kind leeft. Het doel van opvoeding is het kind zo ver brengen dat het vrij kan bewegen vanuit eigen zelfstandigheid en van hieruit met verantwoordelijkheid kan deelnemen aan de samenleving. Dit echter, zonder verlies van eigenheid en authenticiteit. Dus vanuit eigen basisveiligheid kunnen bewegen. 

Na jarenlange studie, readings en het consulteren van personen die op mijn pad komen, is het inzicht ontstaan, dat door herinneringen aan pijnlijke ervaringen vanuit het ‘verleden’, volwassenen vaak van zichzelf verwijderd zijn geraakt. Wie wij werkelijk in essentie zijn, moet zijn weg vaak weer terug vinden.
Dit betekent, dat de verbinding verbroken moet worden met datgene wat ons vasthoudt of (degene die) ons vasthoudt. 

Loslaten is het afleren van aangeleerd gedrag en gevoelens. Dit is de weg terug naar onszelf en naar spirituele authenticiteit.

Kinderen met sociale en emotionele problemen vormen een groeiende groep en vragen om speciale begeleiding en professionele ondersteuning. Hierdoor kan ruimte ontstaan en verdwijnen onzekerheid, twijfel. Dit brengt ons dichter bij onszelf, wat bijdraagt aan een gezonder en gelukkiger leven. Een belangrijke investering voor de toekomst van het kind.

Wij kunnen wonderen verrichten in ons leven. Het scheelt enorm veel werk als er een ondersteuning op unieke wijze aanwezig is, om inzicht te ervaren in en met onze kinderen. 
De astrologie is hierin een geweldig hulpmiddel. De persoonlijke geboortehoroscoop biedt een interessante en bijzondere methode om een kind in diepere zin nog beter te begrijpen, te leren doorgronden en bij te staan. Dit levert een aanvullende bijdrage in de opvoeding voor ouder en kind.

Naast haar fascinerende beroep als astrologe, heeft Sandra haarzelf ook gespecialiseerd tot gediplomeerd kinder- gezins en opvoedcoach, via het reguliere cirquit. 
Met speciale aandacht voor adolescenten. Deze unieke combinatie biedt boeiende en inzichtgevende resultaten. 
Daarnaast is Sandra zelf ervaringsdeskundige als moeder van twee dochters. Samen met haar levenspartner deelt zij een gezin van vijf prachtige kinderen en hun partners.  

Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een sterk en gelukkig mens, wat zelf haar of zijn weg bepaalt en zich volledig tot ontplooiing kan brengen.

 

Lees meer: Artikel over Ronald Jan Heijn
 

bottom of page