top of page
2.jpg

Bewustzijn College
Vakopleiding Astrologie
 

Voor iedereen die er van houdt te stretchen en op professionele wijze aan de slag wilt gaan met astrologie, heeft Sandra, volgend na de basiscursus astrologie, de beroepsopleiding tot praktijk voerend astroloog ontwikkeld.

Deze 3-jarige opleiding, welke in modules verloopt, betreft een parttime opleiding en bied je de mogelijkheid om opgeleid te worden tot beroeps astroloog.

 

Sandra biedt de lessen levendig en praktijkgericht aan, zodat het scala aan astrologische technieken werkelijk beleeft en doorleeft kan worden. Er wordt dan ook veel gewerkt met je eigen unieke geboortehoroscoop, waardoor er tijdens de lessen een bijzondere en diepgaande uitwisseling ontstaat.

Tijdens de eerste module wordt er stap voor stap, dieper ingegaan op de astrologische technieken, horoscoopanalyse, de psychologische- en spirituele achtergronden, welke onlosmakelijk vanuit de astrologische samenhang hiermee verbonden zijn. Als student belandt je hierdoor in ontwikkeling tot op zielsniveau.
Spirituele ontwikkeling en ontwaken, karma, bezieling, zingeving en reïncarnatie vormen onderdelen van de opleiding en het duiden van de horoscoop.

De tweede module, wordt vervolgens vervolgt en verdiept, waarbij vaardigheden als hulpverlener, communicatie, zelfreflectie, de wereld en probleemanalyses ontrafelen, toegevoegd worden.
Tijdens de derde module, worden de eerste en tweede modules samengevoegd met de progressieve astrologie. Verschillende astrologische, progressieve technieken zoals de relatie astrologie, solaar astrologie, transits, maanprogressies en levensloopontwikkeling worden op opbouwende wijze tot stand gebracht.

De derde module kan worden uitgebreid met een supervisietraject voor degenen die de weg tot praktijkvoerend astroloog inslaan, waarbij consult- en gesprekstechnieken, ethiek en het begeleiden tot de praktijk centraal staat.

Kosten: Euro 670,00 per 10 modules. 1 volledig lesjaar bestaat uit 2x 10 = 20 modules inclusief materiaalkosten en uitgebreid E-Book per lesjaar. 
Tijd:       10.00 - 15.30 uur; 10 x 5 uur = 50 uur
(aanbetaling bij aanmelding 225,00)
Lokatie: Zoetermeer of nader te bepalen voorkeurslocatie.


Op 19 februari 2023 start er een nieuwe deeltijd opleiding beroepsgerichte astrologie.
Daarnaast start op 27 januari de deeltijd opleiding leerjaar 3, Module 2. 
Beide opleidingen bieden de combinatie en mogelijkheid van online en klassikaal. 


 

Sandra biedt de lessen levendig en praktijkgericht aan, zodat het scala aan astrologische technieken werkelijk beleeft en doorleeft kan worden. Ervaringsgerichte astrologie vormt een essentieel onderdeel van deze opleiding. 

Onderwerpen in Module 1:

 • De dierenriemtekens

 • Polariteiten, kruizen en elementen

 • De planeten

 • De huizen

 • Ascendant, Midhemel en Horoscoopkruis

 • Majeure Aspecten

 • Aspecten

 • Maansknopen

 • Ethiek en duiding van de horoscoop

 • Berekenen en tekenen van de horoscoop

 • Jungiaanse psychologie en astrologie

 • Duidingsvaardigheden

 

Onderwerpen in Module 2:

 • Dispositors, huisheren en huizenverbanden

 • De huizencycli

 • Majeure en mineure aspecten

 • Kosmografie

 • Decanaten

 • Ouderpatronen en astrologie

 • Familie en astrologie

 • Partner- Liefde en astrologie

 • De zwarte lichten astrologie; zwarte maan, zwarte zon en maansknopen, Cheiron, Saturnus, Neptunus en Pluto

 • Duidingsvaardigheden


Onderwerpen in Module 3:

 • Secundaire progressie

 • Solaar

 • Maanprogressies

 • Levensloopontwikkeling

 • Het gelukspunt

 • Synastrie, Relatiehoroscoop

 • Compositie en Combine

 • Duidingsvaardigheden met transits en progressies

 • Werk en beroepskeuze

 • Primaire directies

 • Duidingsvaardigheden


Gesprekstechnieken en Communicatie:

 • Praktijk- en consult voering, ethiek

 • Het consult gesprek en duidingsvaardigheden

 • Harmonie

 • Gradensymboliek

 • Astrologie

 • Uurhoek- en vragen astrologie

bottom of page